Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte i Svenska Isseglarförbundet

15 SEP 2010 20:38
Årsmöte i Svenska Isseglarförbundet

Tid Lördag 23 oktober 2010, kl 10 – 12
Plats Olympiasalen, Bosön
  • Uppdaterad: 29 OKT 2016 00:18

Årsmötet består av ombud för föreningar och klassförbund anslutna till Svenska Isseglarförbundet. Varje ombud får högst företräda 2 andra föreningar/klassförbund utöver sitt eget. Fullmakt för ombud  inlämnas före mötet.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balans samt Verksamhetsplan 2010/2011  samt övriga handlingar kommer att utsändas senast två veckor innan årsmötet.

Dagordning för årsmötet (enligt stadgarna)
1. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
2. Fastställande av föredragningslista  för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollsekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
7. Behandling av årsredovisning för verksamhetsåret 1/7 2009 – 30/6 2010
 a) Årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning,balansräkning)
 b) Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner från föreningar och klassförbund
11. Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan www.issegling.se 
12. Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelseordförande
13. Val på två år av tre ledamöter i förbundsstyrelsen
14. Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
15. Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen
16. Mötets avslutande

Efter årsmötet inbjudes deltagarna till lunch i stora matsalen på Bosön

För ombud utbetalas reseersättning (18 kr/mil eller billigaste alternativa färdsätt).

För frågor om årsmötet kontakta förbundets kansli
Hans Adolfsson, mob 070-5519691, e-post This is a mailto link
Lars Hansell, 08-699 6282, e-post This is a mailto link

 Hitta till Bosön

Skribent: Hans Adolfsson

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info