Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till årsmöte 2017

30 SEP 2017 09:51
Inbjudan till Svenska Isseglarförbundets årsmöte på Bosön, lördagen 28 okt. Klassällskapen Skridskosegling, DN Sweden & IceOptimist möten genomförs förmiddagen och förbundets årsmöte på eftermiddagen. Lunch bokad för ombud & funktionärer
 • Uppdaterad: 30 OKT 2017 00:02

kl 9:15 - 11:15 Klassällskapens möten

kl 11:30 - 12:50 Svenska Isseglarförbundets årsmöte

kl 12:55 Lunch för ombud och funktionärer på Bosöns restaurang

Svenska Isseglarförbundets årsmöte består av ombud för föreningar och klassällskap anslutna till Svenska Isseglarförbundet. Varje ombud får högst företräda två andra föreningar/ klassällskap utöver sitt eget.

Fullmakt för ombud inlämnas innan mötets öppnande.

För ombud utbetalas reseersättning (18,50 kr/mil eller billigaste alternativa färdsätt).

Dagordning för årsmötet

Årsmöte Svenska Isseglarförbundet 2017

Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

 1. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av dagordning för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollsekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
 7. a) Behandling av årsredovisning för verksamhetsåret
  b) Förvaltningsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning
  c) Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 9. Behandling av förbundsstyrelsens Förslag verksamhetsplan och Budget för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift
 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner från föreningar och klassförbund
 11. Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan www.issegling.se
 12. Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelseordförande.
 13. Val på två år av två till tre ledamöter i förbundsstyrelsen
 14. Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
 15. Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen
 16. Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen i Svenska Isseglarförbundet!

Skribent: Magnus Nordström
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info