Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2015, 7 november

07 OKT 2015 09:42
Inbjudan till förmöten och årsmöte med Svenska Isseglarförbundet 2015.
Klassällskapen för DN-isjakt, Skridskosegling och IceOptimist äger rum i Västerås lördagen den 7 november.
Klassällskapens möten genomförs på förmiddagen och förbundets årsmöte på eftermiddagen. Gemensam lunch för ombud och funktionärer är bokad på restaurang Öster Mälarstrand, Strandtorget 1.

 • Skapad: 07 OKT 2015 09:42

Inbjudan till förmöten och årsmöte med Svenska Isseglarförbundet 2015

2015 års årsmöten i Svenska Isseglarförbundet och klassällskapen för DN-isjakt, Skridskosegling och IceOptimist äger rum i Västerås lördagen den 7 november.

Klassällskapens möten genomförs på förmiddagen och Isseglarförbundets årsmöte på eftermiddagen. Gemensam lunch för ombud och funktionärer är bokad på restaurang Öster Mälarstrand, Strandtorget 1.

Dagordning och vägbeskrivning finns på Isseglarförbundets hemsida www.issegling.se. Där kommer också handlingar till årsmötet att kunna hämtas.


Tid och plats: Lördag 7 november 2015
Förmöten där klassällskapen ansvarar för kallelse och genomförande av sina årsmöten

10-12, Skridskoseglar Sällskapet

10-12, DN Sällskapet

10-12, IceOptimist Sällskapet

Lunch            12.30-13.45, Öster Mälarstrand Krog, Strandtorget 1, Västerås

                      http://gastrogate.com/restaurang/ostermalarstrandskrog/page/3/
Årsmöte        14-16 Svenska Isseglarförbundets årsmöte, JKV (Jollekappseglarna i Västerås)

                      Google maps JKV

Svenska Isseglarförbundets årsmöte består av ombud för föreningar och klassällskap anslutna till Svenska Isseglarförbundet. Varje ombud får högst företräda 2 andra föreningar/ klasssällskap utöver sitt eget.

 Fullmakt för ombud inlämnas innan mötets öppnande.

Innan årsmötet bjuder Isseglarförbundet ombud och funktionärer på lunch.

För ombud utbetalas reseersättning (18 kr/mil eller billigaste alternativa färdsätt).


Dagordning för årsmötet

Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

 1. Fastställande av dagordning för mötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollsekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
 6. Behandling av Årsredovisning för verksamhetsåret 1/7 2014 – 30/6 2015
  a) Förvaltningsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning
  b) Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 1. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift
 2. Behandling av styrelsens förslag och motioner från föreningar och Klassförbund
 3. Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan www.issegling.se
 4. Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelseordförande
 5. Val på två år av två till tre ledamöter i förbundsstyrelsen val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
 6. Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen
 7. Mötets avslutande

Dokument

Budget 2015 2016

Förslag Verksamhetsplan 2015-2016

Årsredovisning 2014-2015

Fullmakt för ombud

Välkomna!
Styrelsen

Skribent: Sven Lindeberg

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info