Hoppa till sidans innehåll

Tävlingslicenser


Tävlingslicens för isjaktseglare

Av säkerhetsskäl är det viktigt att isjaktseglare har god kännedom om säkerhet och väjningsregler. I Sverige tillämpar vi NIAs (National Iceboat Authority) regler med vissa modifikationer. Vid tävlingar på klubbnivå, klassällskapsnivå eller internationellt är det krav att deltagande seglare har dokumenterad kompetens i form av tävlingslicens. Den försäkring som SISF och anslutna klubbar har via RF förutsätter att vi vidtar åtgärder för en godtagbar säkerhet. 

Strukturen för hanteringen av licenser är:

-  För deltagande i tävlingar som arrangeras av klubbar, klassällskap eller internationellt erfordras att alla seglare har tävlingslicens. Tävlingsledningen ansvarar för att detta krav upprätthålls och kontrolleras. (Det är vidare också krav på att seglare har giltig ansvarsförsäkring och är medlem i en klubb och i vissa fall klassällskap)

-   Klubbarnas styrelser har rätt att utfärda tävlingslicens för seglare som kan uppvisa nöjaktiga kunskaper om väjningsregler och säkerhet. Licenstagaren fyller i frågeformulär och  tillsammans med licensansvariga går igenom resultatet. (Se exempel på formulär).

Svenska DN-isjaktsällskapet, DN Sweden ansvarar för register över licensierade isjakts-seglare. 

- Klubbarna rapporterar namn, och  klubbtillhörighet för den som erhållit licens. Det är också önskvärt med isjaktsnummer men detta är inte obligatoriskt.

-  De seglare som redan idag är upptagna i det befintliga licensregistret anses inneha licens (om inte klubbarnas styrelser har en motsatt uppfattning.)

-   I registret framgår även seglare som av någon anledning ej längre är aktiva seglare

-   DN Sweden har register tillgängligt för licensansvarig i klubbarna &  tävlingsarrangörer

Ansvarig för licenser: This is a mailto link

Uppdaterad: 28 APR 2018 20:01 Skribent: Gunnar Strömberg
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info