Hoppa till sidans innehåll

Försäkringar


Bakgrund

Att segla på is är riskfyllt – farterna är höga och det finns sällan några bromsar. I kombination med kanske nyckfulla vindar och föränderliga isförhållanden så kan olyckan vara framme. Inte bara den egna personen och jakten eller utrustningen kan ta skada, andra isseglare och deras utrustning kan skadas. Följaktligen behöver den som seglar på is såväl en olycksfallsförsäkring som en ansvarsförsäkring, den senare för att täcka skada som åsamkas tredje man.

Försäkringsskyddet kan tecknas av den enskilde seglaren eller av den förening som arrangerar seglingen eller aktiviteten. I samband med internationella regattor i isjaktssegling så krävs ofta att en deltagare kan visa upp en gällande ansvarsförsäkring för belopp upp till € 500 000 eller mer.


Befintliga försäkringsskydd

Några aktuella försäkringsskydd som adresserar issegling är följande:


 Riksidrottsförbundets grundförsäkring

Ger bland annat skydd för olyckor som drabbar förtroendevalda, ledare och andra funktionärer under uppdrag för föreningen. Försäkringen har även en ansvarsdel som skyddar föreningen om den blir skadeståndsskyldig ”som ett led i den ideella idrottsliga verksamheten”. Max belopp för ansvarsskador är 10 mnkr. 

Försäkringen gäller för alla föreningar som är medlemmar i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

Läs mer


 Isseglarförbundets olycksfallsförsäkring

Ger skydd vid olyckor för alla aktiva medlemmar inom Svenska isseglarförbundet (SISF). Dessutom skyddas externa deltagare vid så kallade ”prova-på-seglingar” samt gäller utomlands. Den är dock begränsad till akutersättning upp till endast 6% av basbelopp, ca: 2500 kr.


 Hemförsäkring

Alla så kallade stora hemförsäkringar innehåller en olycksfallsförsäkring och även en ansvarsförsäkring. Villkor och belopp kan variera men försäkringen är ofta tillämpbar även i samband med tävling. Om man har sin hemförsäkring hos If eller Trygg Hansa så kan man även få ett skrivet intyg på den ansvarsförsäkring man har hos bolaget. Hemförsäkringen gäller normalt även utomlands, förutsatt att vistelsen inte överstiger 45 dagar. I sådana fall kan försäkringsskyddet förlängas mot en extra avgift.


 Ansvarsförsäkring för issegling

Tidigare har bland annat Trygg Hansa och Pantaenius erbjudit en ansvarsförsäkring för internationella regattor i issegling. Sedan något år har de dragit tillbaka dessa försäkringar då det fanns för få försäkringstagare. Tillsvidare får man som isseglare se till att man har motsvarande skydd genom sin hemförsäkring.


 

översikt försäkringsskydd 

Slutsatser

För segling i Sverige i ett arrangemang anordnat av en idrottsförening som är medlem i RF så finns såväl skydd för olycksfall som ansvarsskydd. Dessutom har Isseglingsförbundet en (begränsad) olycksfallsförsäkring som skyddar icke medlemmar som provar på att segla på is. Aktiviteterna kan vara regattor, träningsseglingar och andra samordnade seglingar som genomförs inom en förenings regi. 

Regattor som inte arrangeras av en förening inom RF omfattas inte av RF:s grundförsäkring och inte heller av SISF:s gruppförsäkring. En sådan regatta – som mycket väl kan äga rum i Sverige – kräver att deltagaren har ett eget försäkringsskydd. Olycksfall bör inte vara ett stort problem men det finns anledning att kontrollera att det aktuella landet omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen kan kräva att hen utökar sin hemförsäkring eller flyttar den till annat försäkringsbolag. 

De isseglare som inte är medlemmar i en förening knuten till RF eller som deltar i arrangemang som inte är arrangerade av en förening knuten till RF måste alltid se till att ha ett eget försäkringsskydd för olycka och för ansvar mot tredje man. Observera att icke organiserad ensamsegling kan innebära att du har ett bristfälligt försäkringsskydd!

Praktiska råd

Säkerställ att du är ansluten till en förening och att din förening är ansluten till RF. Om du seglar på egen hand (aktiviteter utanför föreningens verksamhet) så kontrollera att din hemförsäkring ger det skydd för olyckor och skada på tredje man som du behöver. 

Om du seglar i internationella regattor så säkerställ att din hemförsäkring ger rätt skydd i aktuella sammanhang.

Uppdaterad: 02 APR 2019 15:14 Skribent: Oscar Wersäll
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info